1. Pumili ng GoHealth Max plan at i-avail ito sa pamamagitan ng pag-text ng keyword sa 8080. (Halimbawa: GHM 35)

   

 2. Plan and Keyword Benefit Limit Coverage Freebie
  GoHealth Max 35 (GHM 35) PHP 5,000 3 months FREE 7 tele consult services
  GoHealth Max 75 (GHM 75) PHP 20,000 3 months FREE 7 tele consult services
  GoHealth Max 105 (GHM 105) PHP 25,000 6 months FREE 7 tele consult services

   

 3. Makakatanggap ka ng confirmation ng subscription mo sa napiling GoHealth Max plan.

 4. Sa bawat successful subscription, makatatanggap ng reference number via SMS. Kailangan mo irehistro ang mga mahahalagang impormasyon sa Pacific Cross Page upang makumpleto ang proseso ng Insurance Coverage. Ang “Know Your Client (KYC)” process ay dapat magawa sa loob ng 48 oras pagkatapos ng pag-subscribe. Ang 90-araw na expiration ay mag-a-apply sa reference number na natanggap mo. Paalala na walang magaganap na muling pagbibigay ng reference number sa sandaling ito ay nabigay na.

 5. Matapos makumpleto ang KYC registration process, makatatanggap ka ng GoHealth Max Insurance Policy sa kanyang ibinigay na e-mail address.

  Paalala: Ang Effective Date ng Period of Insurance ay nakasaad sa Insurance Policy.

 6. Ang bisa ng bawat GoHealth Max Insurance Policy ay independent sa iba pang Insurance Policy/ies na mayroon ang isang Subscriber. Ang Subscriber ay makatatanggap ng indibidwal na kopya ng kanyang mga Insurance Policy/ies para sa bawat GoHealth Max subscription.
 7. Ang karampatang premium ng napiling GoHealth Max ay agarang mababawas sa load balance ng Subscriber. Siguraduhing may sapat na load para makumpleto ang transaksyon. Para sa mga post-paid plans, ang premium ay i-cha-charge sa kanilang post-paid plan.