REGISTRATION

 1. Ang aking GoHealth subscription ay hindi tumuloy sa pag-proseso.
  Mangyari lamang na i-check ang alinman sa mga sumusunod:
  1. Load Balance – Dapat mayroon kang sapat na load balance para matugunan ang halaga ng napiling (premium) GoHealth plan.
  2. Siguraduhing tama ang ginagamit na GoHealth code sa pag-rehistro (e.g., GH 20, GH 55, GH 95)
  Kung ang mga ito ay nagawa na at hindi pa rin matagumpay sa pag-rehistro, mangyari lamang na tumawag sa Globe Customer Service sa pamamagitan ng telephone number (02) 8730-1000 o magpadala ng e-mail sa [email protected]
 2. Hindi ako nakatanggap ng kumpirmasyon kung ang aking KYC registration ay matagumpay o hindi.
  Ang Subscriber ay maaaring tumawag sa Pacific Cross Customer Service sa pamamagitan ng telephone number +63 2 8230-8511, mobile number +63 917 538-7274 o magpadala ng e-mail sa [email protected]
 3. Hindi ko natanggap ang aking Pacific Cross Insurance Policy.
  I-check ang e-mail address na iyong ibinigay nung KYC registration. Maaari ka rin tumawag sa Pacific Cross Customer Service sa pamamagitan ng telephone number +63 2 8230-8511, mobile number +63 917 538-7274 o magpadala ng e-mail sa [email protected]
 4. Sa proseso ng pag-rehistro, kailan makakaltas ang halaga ng Insurance Premium sa aking load balance (para sa pre-paid) o masisingil sa aking account (for post-paid)?
  Ang pagkaltas/pagsingil ng karampatang premium ay mangyayari matapos mag-send ng (GH 20, GH 55, GH 95) YES at sumang-ayon ka sa GoHealth Terms and Conditions.
 5. Ano ang mangyayari pag hindi ako nag send ng YES sa loob ng 6 na oras?
  Hindi mababawasan ang iyong load, hindi ka ma-cha-charge, at hindi ka na makakatuloy sa susunod na step ng registration process.
 6. Kailangan ko ba ng load para ma-access ang https://gohealth.pacificcross.com.ph at makausad sa aking KYC?
  Hindi. Maaari mong ma-access ang link at tumuloy sa pag-register kahit wala kang load.
 7.  

  PLAN BENEFITS

 8. Ano ang mga benepisyo ng aking Insurance Policy?
  Maaari mong magamit ang isa sa mga ito:
  • Emergency Out-Patient or Emergency In-Patient treatment due to a covered accident

  • In-Patient Treatment due to Covid-19

  • In-Patient, Out-Patient or Emergency Treatment due to Dengue or Leptospirosis

 9. Ang proseso ba sa availment at reimbursement ay parehas lamang para sa lahat ng benepisyo?
  Hindi. Para sa Emergency Out-Patient Treatment due to Accident, ito ay puwedeng magamit sa pamamagitan ng no cash-out na idadaan sa Pacific Cross Accredited Provider Network o 100% reimbursement ng aktwal na medical expenses na hindi lalagpas sa plan limit. Para sa Emergency In-Patient Treatment due to Accident, In-Patient Treatment due to Covid-19 and In-Patient, Out-Patient or Emergency Treatment due to Dengue or Leptospirosis, ang mga benepisyong ito ay puwedeng magamit sa pamamagitan ng reimbursement only sa pagtanggap ng 100% lump sum payment ng maximum benefit limit anumang halaga ng aktwal na expenses.
 10. Mayroon bang age restriction sa paggamit ng Insurance Policy?
  Meron. Ang eligibility age ay mula 15 days old hanggang 65 years old.
 11. Agad ko bang magagamit ang aking Insurance Policy benefit matapos ko ito i-rehistro?
  Hindi. Ang Activation Period ay masusunod. Ang coverage ay magsisimula 3 working days matapos ang matagumpay na KYC registration.
 12. Maaari ba akong mag-register ng higit sa isang Insurance Policy sa ilalim ng aking pangalan?
  Oo. Ang Subscriber ay maaaring mag-register hanggang sa four (4) Insurance Policies sa ilalim ng kanyang pangalan. Ngunit ang Subscriber ay maaari lamang mag-register ulit kapag nag-expire ang isa sa kanyang mga Insurance Policies at ang bilang ng kanyang active Insurance Policies ay nasa tatlo (3) na lamang.
 13. Maaari ko bang ibigay at i-rehistro ang mga nabili kong Insurance Policies sa aking mga kamag-anak o kaibigan?
  Ang Subscriber ay maaaring mag assign at i-register ang Insurance Policy sa kahit kanino, at hanggang sa apat (4) na Insurance Policies lamang.
 14. Maaari ko bang magamit ang natitirang balance ng aking Insurance Policy kung ang halaga ng aking availment ay hindi aabot sa Maximum Benefit Limit?
  Hindi. Ang Insurance Policy ay pang-isang gamitan lamang. Ang coverage ay terminated kapag ang claim ay nagamit na o nabayaran na.
 15.  

  CLAIMS SUBMISSION AND PAYMENTS

 16. Paano mag-file ng claim?

  I-sumite ang completely filled out na Notification of Claim (NOC) formkasama ang kumpletong mga dokumento sa Pacific Cross online o i-sumite ang mga ito sa e-mail [email protected] Maaari mo rin ipadala ang iyong claim requirements sa Pacific Cross c/o Customer Service Department, Pacific Cross Center, 8000 Makati Ave., Makati City.

  Paalala: Ang pag-sumite ng mga dokumento ay hindi garantiya na maaaprubahan ang iyong claim. Ang iyong claim ay pag-aaralan base sa mga dokumentong iyong ibinigay at sa limits at mga terms and conditions ng inyong existing Insurance Policy. Ang kumpanya ay may karapatang humingi ng karagdagang dokumento na tingin nito ay kinakailangan pa.

 17. Puwede ba akong mag-sumite ng photocopy ng Official Receipt (OR) only?
  Puwede. Ngunit, maaari pa rin hingiin ni Pacific Cross ang Original Official Receipt.
 18. Ano ang mangyayari sa aking Insurance Policy kung ang aking claim ay denied?
  Kung ang iyong claim ay na-deny, ang Insurance Policy ay mananatiling active at maaari pa rin gamitin sa panahon na napaploob sa Period of Insurance.
 19. Ano ang mangyayari sa aking ibang mga active Insurance Policies kung ang aking claim ay naaprubahan at na-reimburse?
  Para sa Emergency Out-Patient Treatment due to Accident, hanggang sa apat (4) na Insurance Policies ang maaaring ma-claim base sa aktwal na bill pero hindi lalagpas sa Maximum Benefit Limit. Para sa lump sum payment, hanggang sa apat (4) na active Insurance Policies ang automatically terminated at considered fully exhausted anuman ang halaga ng aktwal na medical expenses.
 20. Saan ako puwedeng magtanong tungkol sa status ng aking claim?
  Maaari kang tumawag sa Pacific Cross Customer Service sa pamamagitan ng telephone number +63 2 8230-8511, mobile number +63 917 538-7274 o magpadala ng e-mail sa [email protected]
 21. Saan ko puwede magamit ang No Cash-Out feature para sa Emergency Out - Patient due to accident?

  Puwede mo itong magamit sa kahit anong Pacific Cross Accredited Network Provider.

  Paalala: Kapag ikaw ay nasa isang Accredited Hospital, huwag mong kalimutan banggitin na ikaw ay gagamit ng iyong benepisyo sa ilalim ng Pacific Cross Insurance Policy.

  Ang pinaka-updated na listahan ng Pacific Cross Accredited Provider Network ay maaaring ma-access dito.

 22. Paano ko matatanggap ang reimbursement para sa aking claim?

  Ang payment para sa iyong claims ay iyong matatanggap sa pamamagitan ng GCash or maaari din itong i-deposito sa iyong nominated bank account.

 23. Puwede ko ba matanggap ang aking reimbursement na naka-cheke?

  Hindi.

 24. Saan ako puwede magbasa pa tungkol sa aking Pacific Cross Insurance Policy?

  Maaari mong ma-access ang buong Terms and Conditions sa webpage na ito. Puwede mo rin tawagan ang Pacific Cross Customer Service through call +63 8230-8511 and +63917 538 7274 on mobile o magpadala ng e-mail sa [email protected]