1. Ano ang EasySURF? Iba pa ba ito sa GoSURF?
  Ang EasySURF ay ang pinaka sulit na mobile data promo ng TM. Sa EasySURF, pwede kang mag-internet—Facebook, YouTube, Google, at iba pa—gamit ang iyong cellphone, kahit walang WiFi. Ang EasySURF kay katulad ng GoSURF, pero ang EasySURF ay para lang sa TM customers.
 2. Sino ang pwedeng gumamit ng EasySURF?
  Ang promo na ito ay pwedeng gamitin ng lahat ng TM subscribers nationwide.
 3. Anu-ano ang mga EasySURF promo? May mga freebie bang kasama dito?
  Mamili sa mga sumusunod na EasySURF offer para sa promo na swak sa ‘yo:
  Variant Registration Keywords Data Allocation Validity Price Freebie
  EasySURF10 EZ10
  EasySURF10
  40 MB 1 day P10 N/A
  EasySURF15 EZ15
  EasySURF15
  100 MB 2 days P15 30 MB for Instagram
  EasySURF30 EZ30
  EasySURF30
  300 MB 2 days P30 50 MB for Facebook, Viber, or Snapchat
  EasySURF50 EZ50
  EasySURF50
  1GB for surfing  3 days P50
  EasySURF299 EZ299
  EasySURF299
  2 GB 30 days P299
  EasySURF599 EZ599
  EasySURF599
  5 GB 30 days P599
  • 10 GB for choice of app bundle: Share & Shop, Watch & Play, or Listen & Discover*
  • 1 GB GoWiFi
  EasySURF999 EZ999
  EasySURF999
  10 GB 30 days P999
  EASYSURF1299 EZ1299
  EasySURF1299
  15 GB 30 days P1299
  EASYSURF1999 EZ1999
  EasySURF1999
  30 GB 30 days P1999
  EASYSURF2499 EZ2499
  EasySURF2499
  50 GB 30 days P2499

  *SHARE and SHOP: Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Lazada, Shopee and Zalora
  WATCH and PLAY: YouTube, Netflix, iWant, Viu, HBO GO, iflix, VLive, Mobile Legends, Arena of Valor, Call of Duty, Marvel Super War, PUBG, Free Fire, Rules of Survival, Clash Royale at Clash of Clans
  LISTEN and DISCOVER: YouTube Music, Spotify, WeSing, Grab, Google Maps, and Waze
  Para sa buong listahan ng mga EasySURF promo, i-text ang EZ MORE sa 8080.
 4. Bakit wala na akong natatanggap na FREE Facebook at Instagram (1 GB araw-araw)?
  Tulad ng ibang mga TM promos at freebies, ang Free Facebook at Instagram para sa EasySURF50 pataas ay available lamang within a limited time. Natapos ito noon January 16, 2020. Huwag mag-alala dahil patuloy naming ipinagbubuti ang aming produkto at serbisyo para sa iyo! Lalo pang pinaganda ang FREE app access na kasama ng EasySURF50 pataas, sa pagpipilian na Watch and Play, Share and Shop, at Live and Discover na mga app bundle!
  • EasySURF50: 3 GB Free App access para sa napiling app bundle (1 GB araw-araw x 3 days)
  • EasySURF299 pataas: 10 GB Free App access para sa napiling app bundle
 5. Nag-register ako sa EasySURF bago ang January 16, 2020 (January 15 or earlier) na may Free Facebook at Instagram. Magagamit ko pa ba ito?
  Oo naman! Matatanggap mo pa rin ang Free FB & IG (1 GB araw-araw) hanggang sa huling araw na valid pa ang iyong EasySURF promo. Sa susunod mong registration, ang bagong TM EasySURF na ang iyong matatanggap na may kasamang free app bundles na mapagpipilian tulad ng Watch and Play, Share and Shop, o Live and Discover.
 6. Anu-anong apps ang kasama sa Watch and Play/Share and Shop/Listen and Discover na app bundle/s?
  Ang kasamang apps sa bundle ay ang sumusunod:
  • SHARE and SHOP: Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Lazada, Shopee and Zalora
  • WATCH and PLAY: YouTube, Netflix, iWant, NBA, Viu, HBO GO, iflix, VLive, Mobile Legends, Arena of Valor, Call of Duty, Marvel Super War, PUBG, Free Fire, Rules of Survival, Clash Royale at Clash of Clans
  • LISTEN and DISCOVER: YouTube Music, Spotify, WeSing, Grab, Google Maps, and Waze
 7. Paano ko kukunin ang freebie ng EasySURF promo ko?
  Pagkatapos mong mag-register sa EasySURF30/50/299/599/999, makatatanggap ka ng text kung saan nakasaad ang buong listahan ng mga freebies at ang karagdagang keyword. Halimbawa:
  Action Reply Messages
  Nag-text ka ng “EZ50” sa 8080 para mag-register sa EasySURF50 Confirmation Message: Makakatanggap ka ng confirmation message para sa open-access data ng iyong EasySURF:
  “Registered ka na sa EasySURF! Meron kang 1GB pang-internet na may kasamang app freebies para sa mas maraming FunPinoy moments. Valid ito hanggang MM/DD/YY HH:MM.”

  Prompt to Select a Freebie: Makakatanggap ka ng isa pang text para mamili ng freebie:
  "I-claim na ang 3GB apps freebie (1GB araw-araw) na kasama ng iyong EasySURF50! I-text lang ang keyword sa 8080.
  Para sa WATCH and PLAY (YouTube, Netflix, iWant, NBA, Viu, Mobile Legends, Arena of Valor, Call of Duty atbp), text EZ50 WNP
  Para sa SHARE and SHOP (Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Lazada, Zalora at Shopee), text EZ50 SNS
  Para sa LISTEN and DISCOVER (Spotify, YouTube Music, WeSing, Grab, Waze atbp), text EZ50 LND
  May kasama ring 1GB GoWiFi access ang iyong EasySURF! Para ma-avail, pumunta sa any GoWiFi location (alamin dito: http://www.bit.ly/go-wifi) at mag-connect sa @EasySurf_FreeWifi.
  I-enjoy ito kasama ng unlimited texts to all networks for 3 days!"
  Namili ka ng freebie sa pamamagitan ng pag-reply ng “EZ50 <freebie keyword>” Freebie Confirmation Message: Makakatanggap ka ng reply message para sa iyong freebie:
  "Meron ka nang 3GB para sa Share and Shop apps (1GB araw-araw) kasama ng iyong EasySURF 50.
  Magagamit ang iyong GoWiFi nationwide! I-click lang ang http://www.bit.ly/go-wifi para sa ibang info.
  Para sa status ng iyong data at freebie balance, i-text ang DATA BAL.
  Para sa iba pang mga detalye, i-text ang EASYSURF INFO. I-send sa 8080."
 8. Kailan mag-e-expire/matatapos ang aking EasySURF Freebie?
  Ang iyong EasySURF app bundle freebie/s ay matatapos kasabay ng expiry ng iyong EasySURF promo/s.
 9. Nag-Extend ako ng Go/EasySURF promo ko pero bakit sinasabi sa message wala na raw akong data? Huling check ko may GBs pa ako ng Watch & Play/Share & Shop/Listen & Discover freebie ko. 
  Maaaring i-extend ang iyong EasySURF data pero hindi nai-e-extend ang 3GB (1GB araw-araw) na app freebies. Ang Go/EasySURF Extend ay para lamang sa all-access internet ng iyong Go/EasySURF.
 10. Kung sa ikalawang (2nd) araw ng promo ko i-claim/kukunin ang aking EasySURF Freebie, kailan ito matatapos?
  Ang iyong EasySURF app bundle freebie/s ay matatapos kasabay ng expiry ng iyong EasySURF promo/s.
 11. Kung mag-register ako sa dalawa (2) o higit pang EasySURF promo, pwede ba akong kumuha ng 2 o higit pang freebie app bundle?
  • Pwedeng magkaroon ng dalawang magkaibang freebie bundle nang sabay kung mag-claim ng magkaibang EasySURF freebie bundle sa iyong mga EasySURF promos. Susundin nito ang expiry ng EasySURF kung saan ito kasama. Halimbawa:
   • EZ50 w/ 3 GB (1 GB araw-araw) Watch & Play + EZ299 w/ 10 GB Share and Shop = Freebies of Watch & Play 1 GB araw-araw for 3 days + 10 GB Share & Shop for 30 days
  • Kung pareho naman ang freebie bundle na mapili:
   • Para sa dalawang (2) EasySURF 50, hindi madadagdagan ang GB allocation nito, kundi susundin lamang nito ang expiry ng EZ50 mo na pinakahuli mong ni-register.
   • Para sa ibang magkasabay na EasySURF promos, madadagdagan ang GB allocation ng napiling freebie bundle, nang sinusundan pa rin ang expiry ng kasama nitong EasySURF promo.
    E.g. EZ50 w/ 3 GB (1 GB araw-araw) Watch & Play + EZ299 w/ 10 GB Watch & Play = Watch & Play freebie of 1 GB araw-araw for 3 days + 10 GB for 30 days
 12. Anu-ano ang pwede kong gawin online gamit ang EasySURF?
  Ang magagawa mo sa EasySURF ay depende sa laki ng mobile data mo at depende rin sa apps at sites na madalas mong gamitin.
 13.   Ano ang magagawa mo sa 50 MB? Sa 200 MB? Sa 250 MB? Sa 1 GB?
    Bilang MB na magagamit Bilang MB na magagamit Bilang MB na magagamit Bilang MB na magagamit
  FB Post 30 5 120 20 150 25 600 100
  FB Likes 44 1 176 4 220 5 880 20
  1 Min YouTube Video Streaming 10 20 40 80 50 100 200 400
  Google Searches 6 3 24 12 30 15 120 60
  Tweet 20 7 80 28 100 35 400 140
  Instagram Upload 20 10 80 40 100 50 400 200
  Foursquare Check ins 12 3 48 12 60 15 240 60
  Email (walang attachment) 79 1 316 4 395 5 1580 20
  Total MB   50 MB   200 MB   250 MB   1000 MB
 14. Paano ko malalaman kung natapos na ang aking EasySURF promo? Paano naman yung data ng freebie ko?
  Makatatanggap ka ng text na nagsasabing tapos na ang validity ng iyong EasySURF promo. Makatatanggap ka ng ilang paalala o text reminder mula sa TM. Halimbawa:
 15. Timing Expiry Messages
  Pre-Expiry - 3 Days Prior “Hi! Matatapos ang iyong EasySURF promo sa loob ng tatlong araw, sa MM/DD/YY, XX:XX. Pag nag-expire ito, regular browsing rate ang charge kung hindi ka naka-register sa surf promo. Para tuluy-tuloy ang pag-surf, mag-register ulit sa EasySURF para meron kang MBs pang-internet at freebies! Para malaman ang mga EasySURF offers, i-dial ang *143# for free at piliin ang Surfing. Pwede mo ring i-text ang EZ MORE sa 8080.”
  Pre-Expiry - 1 Day Prior “Hi! Matatapos ang iyong EasySURF promo bukas, MM/DD/YY, XX:XX. Pag nag-expire ito, regular browsing rate ang charge kung hindi ka naka-register sa surf promo. Para tuluy-tuloy ang pag-surf, mag-register ulit sa EasySURF para meron kang MBs pang-internet at freebies! Para malaman ang mga EasySURF offers, i-dial ang *143# for free at piliin ang Surfing. Pwede mo ring i-text ang EZ MORE sa 8080.”
  Pre-Expiry - 3 Hours Prior ”Hi! Malapit nang matapos na ang iyong EasySURF sa MM/DD/YY, XX:XX. Pag nag-expire ito, regular browsing rate ang charge kung hindi ka naka-register sa surf promo. Para tuluy-tuloy ang pag-surf, mag-register ulit sa EasySURF para meron kang MBs pang-internet at freebies! Para malaman ang mga EasySURF offers, i-dial ang *143# for free at piliin ang Surfing. Pwede mo ring i-text ang EZ MORE sa 8080.”
  Expiry “Ka-TM, nag-expire na ang iyong EasySURF. Mag-register ulit sa EasySURF para tuluy-tuloy ang iyong pag-internet at iba pa! Para sa listahan ng mga EasySURF promo, i-text ang EZ MORE. Para sa listahan ng mga freebie na kasama ng EasySURF, i-text ang EZ FREE. I-send sa 8080.”
 16. Paano ko titingnan ang natitirang MB ng EasySURF promo ko?
  I-text lang ang EZ STATUS sa 8080 for FREE.
 17. Paano ko titingnan ang natitirang MB ng EasySURF freebie ko?
  I-text ang EZ<denom> <freebie> STATUS sa 8080 for FREE. Ex: Type EZ10 Facebook STATUS, at i-send sa 8080.
 18. Paano ko ititigil ang EasySURF promo subscription ko?
  I-text ang EZ STOP sa 8080 for FREE.
 19. Meron na akong EasySURF promo subscription. Pwede ba akong mag-register sa EasySURF ulit?
  Oo, pwede mong ipagsabay ang iba’t ibang EasySURF registration. Ang bagong EasySURF data mo ay madadagdag sa nauna mong EasySURF data.
 20. Meron pa akong natitirang mobile data sa EasySURF promo ko. Anong mangyayari kung nag-register ako sa isa pang mobile data promo?
  Ang validity ng iyong pinaka-bagong EasySURF ang masusunod. Halimbawa, meron kang EasySURF30 na may natitirang 100MB internet na matatapos sa Feb 14. Kung mag-register ka sa EasySURF50 sa Feb 13, magkakaroon ka ng total na 1,100 MB mobile data access na magagamit hanggang Feb 16, kasama ng 3 GB freebie.
 21. Nagregister ako sa EZ50. Paano ko malalaman ang status ng aking Unlimited texts to all networks?
  Maaari mong malaman ang status ng iyong unlimited text to all networks by texting EZ STATUS at i-send sa 8080.

 

FREE GCash Voucher FAQs

 1. Ano ang bago sa EasySURF?
  Ngayon, pwede ka nang makakuha ng libreng GCash QR voucher para sa discounts tuwing magre-register sa 30-day offers ng EasySURF.

 2. Kanino available ang offer na ito?
  Lahat ng TM customers na mag register sa EasySURF299, EasySURF599, EasySURF999, EasySURF1299, EasySURF1999, EasySURF2499 ay pwedeng makakuha ng libreng GCash QR vouchers.

 3. Anong GCash QR vouchers ang pwede kong makuha?

  Available ang mga sumusunod na vouchers para sa’yo: 

  - Cinema: P50 discount in Ayala Cinemas & more

  - Grocery: P50 discount in Puregold & more

  - Health & Wellness: P20 discount in Mercury Drug Store & more

  - KFC: P25 discount

  - BonChon: free large Korean fried rice

  - Happy Lemon: FREE jelly balls

  - Coffee Bean & Tea Leaf: P50 discount

  - Forever 21: P100 discount

  - BNY Jeans: P100 discount

  - Quantum: free 20 regular Quantum tokens

 4. Pwede ko bang makuha lahat ng GCash QR vouchers na ito?
  Pwede ka lang makakuha ng isang voucher sa bawat registration sa mga participating promo. Mag -register ulit para makakuha ng mas maraming vouchers!
  Lahat ng discounts na makukuha sa mula sa promo na ito, kasama ang mga discounts mula sa iba pang GCash QR promos, ay mabibilang sa total cashback/discounts ng bawat customer na hindi maaaring sumobra sa P1,000 sa loob ng isang buwan.

 5. Nag-register ako sa EasySURF299 ng dalawang beses ngayong linggo! Makakakuha ba ako ng 2 GCash QR vouchers?

 6. Maaari ka lang mag-claim ng isang libreng GCash QR voucher sa loob ng isang linggo.

 7. Paano mag-claim ng libreng GCash QR voucher?

 8. Madali lang! Pagkatapos mag-register sa kahit anong participating promo, makakatanggap ka ng text na may link para ma-claim ng iyong libreng GCash QR voucher. I-click ang link, i-type ang iyong mobile number at i-click ang “Claim.” Pumili ng voucher at i-click ang “Use Now.” Ang voucher ay mapupunta sa Voucher Pocket ng iyong GCash app.

  Kung hindi mo natanggap ang link, pwede mo rin i-text ang <PROMO KEYWORD> GCASH sa 8080 (Example: EASYSURF299 GCASH) at sundan ang instructions sa taas.

 9. Wala akong GCash app. Saan mapupunta ang GCash QR voucher ko?

 10. I-download lang ang GCash app mula sa Google Play Store para sa Android o mula sa App Store para sa iOS at mag-register. Makikita mo ang iyong voucher sa Voucher Pocket pag nag-log in sa app.

 11. Nag-claim na ako ng Cinema voucher. Pwede pa ba akong mag-claim ulit?

 12. Oo naman! Pwede kang kumuha ulit ng kaparehong voucher kapag nag-register ka ulit sa kahit anong participating promo. Basahin lang ng mabuti ang Terms & Conditions sa pag claim ng vouchers.

 13. Nakalimutan kong i-claim agad ang GCash QR voucher ko! Hanggang kailan ko it pwede i-claim?

 14. Pwede kang mag-claim ng iyong libreng voucher hanggang ang iyong promo ay valid pa.

 15. Paano ko gagamitin ang GCash QR voucher?

 16. Mag-log in sa iyong GCash app at pumunta sa Voucher Pocket. Piliin ang voucher na gustong gamitin at i-click ang “Use Now.”

 17. Saan pwedeng magamit ang GCash QR vouchers?

 18. Ang vouchers ay magagamit sa mga branches na tumatanggap ng GCash

 19. Meron bang mga restrictions sa paggamit ng GCash QR vouchers?
  Basahin nang mabuti ang mga sumusunod na Terms & Conditions sa paggamit ng vouchers:

  QR Voucher Offer T&Cs
  The Coffee Bean & Tea Leaf P50 off - Minimum spend of P200 required
  - Claimable once a week
  BonChon Free P59 voucher for a large Korean Fried Rice - Minimum spend of P500 required
  - Claimable once a week
  Happy Lemon Free P25 voucher for Jelly Balls - Minimum spend of P100 required
  - Claimable once a week
  Forever 21 P100 off - Minimum spend of P1000 required
  - Claimable once a week
  BNY Jeans P100 off - Minimum spend of P1000 required
  - Claimable once a week
  Quantum Free P100 voucher for 20 regular Quantum Tokens
  - Minimum spend of P300 required
  - Claimable once a week
  KFC P25 off - Minimum spend of P100 required
  - Valid in select Metro Manila branches only
  - Claimable once a month
  Health & Wellness P20 off - Minimum spend of P100 required
  - Valid in GCash pharmacy partners: Dok Alternatibo, Dygen Pharma, Emedsure Pharmacy, Generika Drug Store, HB1 Pharmacy, Mercury Drug, Raj Pharmacy, Rose Pharmacy, Save On Drug Store, South Star Drug Store, Watson's
  - Claimable once a month
  Cinema P50 off - Minimum spend of P300 required
  - Valid in GCash cinema partners: Ayala Cinemas, Megaworld Cinemas, Robinson's Cinemas, and SM Cinemas
  - Claimable once a month
  Supermarket P50 off - Minimum spend of P500 required
  - All Day Supermarket, Citi Supermarket, Daily Mart, Ever Supermarkets, Healthy Options, Hi Top, Landmark Makati, Market Place, NCCC Supermarket, Puregold, Rustan's Supermarket, Shopmore, Shopwise, Ultimart Supermarket, Unitop, Varda Hypermarket, Waltermart
  - Claimable once a month
 20. Saan ko makikita ang aking mga vouchers? OR Pwede ko bang ma-check lahat ng aking available promo codes at vouchers?

 21. I-text lang ang EASYSHOP STATUS sa 8080 para makatanggap ng text ng listahan ng lahat ng iyong available promo codes at vouchers.

 22. Hanggang kailan pwede magamit ang GCash QR vouchers?

 23. Pwedeng gamitin ang vouchers hanggang 60 days pagkatapos mo itong i-claim. Siguraduhing magamit ito bago mag-expire!

 24. Ilang beses pwedeng gamitin ang GCash QR vouchers?

 25. Pwede lang itong magamit nang isang beses.

 26. Pwede ko ba itong ipagamit sa iba?

 27. Ang vouchers ay makikita lang sa iyong sariling GCash app kaya ikaw lang ang makakagamit ng mga ito.

 28. Available din ba ito sa Globe Prepaid?

 29. Pwede rin makakuha ng libreng GCash QR vouchers ang Globe Prepaid customers pag nag-register sa GoSAKTO90 & up at GoSURF299 & up.