Lahat ng TM customers ay pwedeng tumawag for FREE sa government hotlines na ito:

 

Covid-19 Hotline: 1555

National Emergency Response Center: 911
Citizen Complaint Hotline: 888