Customer Information Survey FAQ - TM Tambayan
 1. Para saan ang survey na ‘to?
  Gusto ka pa namin makilala. Sa survey na ito, nais naming i-improve ang iyong user profile. Base sa impormasyon na iyong ibibigay, ang survey na ito ay para mas makilala ka namin at mapaganda ang aming mga offers para sa'yo.

 2. Paano gagamitin at ise-secure ang information na ibibigay ko?
  Ang iyong binigay na information ay covered ng aming Privacy Policy. Narito ang Terms and Conditions para sa iba pang mga detalye.
  Globe’s Privacy Policy: https://www.globe.com.ph/privacy-policy.html

  Terms and Conditions: https://www.globe.com.ph/website-terms-conditions.html

 3. Mapapanatili bang pribado ang information ko?
  Sinisiguro namin na confidential ang impormasyon na iyong ibibigay alinsunod sa aming Privacy Policy.
  Globe’s Privacy Policy: https://www.globe.com.ph/privacy-policy.html

 4. Ano ang makukuha ko kapag sumagot ako ng survey?
  Sa pagsagot ng survey, mas exciting na mga promos at offers ang naghihintay sa'yo. Pwede ka rin makakuha ng rewards points. Siguraduhin lang na tapusin at kumpletuhin ang pagsagot sa survey.

 5. Kung may rewards ang survey, matatanggap ko ba agad ang points pagkatapos sumagot?
  Matatanggap mo ang iyong reward sa loob ng 7 working days pagkatapos sagutan ang survey.

 6. Hindi ko pa rin natanggap ang reward ko. Ano ang dapat kong gawin?
  Pwede mong i-chat kami sa https://m.me/TMtambayan.

 7. Kung may reward ang survey, ilang points ang makukuha ko at may expiry ba ito?
  Sa ngayon, ang makukuha mo ay 5 rewards points na mag-e-expire sa March 31, 2022.
  Abangan ang aming announcements dahil may iba pa kaming rewards exclusive offers na para sa’yo.

 8. Saan ko pwede magamit ang points ko?
  Ang points ay pwedeng gamitin para mag-redeem ng rewards sa Globe Rewards app. I-download ang app sa http://glbe.co/GRewardsApp. Para sa iba pang detalye tungkol sa rewards, pumunta sa https://www.globe.com.ph/help/rewards.html.

 9. Sinu-sino ang pwede sumagot ng survey?
  Piling mga TM customers ang makakatanggap at makakasagot ng survey.

 10. Ano ang mangyayari sa mga sagot ko kung naisara ko ang survey ng hindi pa nagsu-submit?
  Ang iyong mga sagot ay hindi recorded kung naisara ang survey ng hindi pa nagsa-submit.

 11. Pwede ko bang baguhin o i-withdraw ang mga sagot ko pagkatapos mag-submit?
  Ang mga sagot na submitted na ay hindi na pwedeng baguhin o i-withdraw.

 12. Pwede pa ba ko mag request ng mas maraming survey at sumagot pa via GlobeOne?
  Salamat sa iyong participation! Ang pagre-request ng mas maraming survey sa Globe One app ay hindi pa available sa ngayon. Pero pwede kang makatanggap ng iba pang mga survey sa susunod. Abangan!

 13. Ayaw kong sumagot ng anumang survey. Ano ang magagawa ko?
  Naiintindihan namin kung ayaw mong mag-participate sa survey. Pwede mong i-ignore ang notifications o gamitin ang skip option.

You May Also Like

FEATURED VIDEOS