Surf4All Promos - TM TambayanTM SURF4ALL

 

Push ang barkadata ambagan!Para mag-register, i-download lang ang GlobeOne app. Pwede ring i-text ang sumusunod na keywords at i-send sa 8080:

KEYWORD DESCRIPTION VALIDITY RATE
SURF4ALL99 9 GB for all apps & sites, shareable up to four friends o four devices 7 days ₱99
SURF4ALL249 20 GB for all apps & sites, shareable up to four friends o four devices 7 days ₱249

 

 

 

 • Ano ang SURF4ALL?
  Ito ang una at nag-iisang data promo ng TM na may maraming GBs na pwede mo nang i-share up to four mobile numbers or devices. Magagamit ito ng lahat ng members ng promo. Pwedeng-pwede rin ito i-share sa ibang Ka-TM at pati na rin sa mga naka-Globe Prepaid, Globe MyFi, Globe Postpaid, Globe Platinum at Globe Prepaid Home WiFi!

 • Anong SURF4ALL promos ang pwede kong i-avail?
  Merong SURF4ALL99 na may 9 GB data na pwede gamitin sa lahat ng apps at websites, valid for seven days, ₱99 lang. Meron ding SURF4ALL249 na may 20 GB of data na pwede gamitin sa lahat ng apps at websites, valid for seven days, ₱249 lang! Ang parehong promo ay pwedeng i-share sa up to four members or devices.

 • Paano mag-register sa SURF4ALL?
  I-download lang ang GlobeOne app at piliin ang SURF4ALL. Pwede rin i-text ang SURF4ALL99 o SURF4ALL249, at i-send sa 8080.

 • May maximum number of members or devices ba na pwede mag-share sa SURF4ALL?
  Pwedeng mag-share ang up to four members or four devices ang bawat SURF4ALL promo. Pwede itong i-share sa mga naka-TM, pati na rin a mga naka-Globe Prepaid, Globe MyFi, Globe Postpaid, Globe Platinum at Globe Prepaid Home WiFi!

 • Ano ang SURF4ALL owner at member?
  Ang SURF4ALL owner ay ang mismong nag-register sa SURF4ALL promo. Pwede siyang:
  • Magdagdag o magtanggal ng members na magsh-share sa SURF4ALL promo
  • Mag-set ng data limit para sa lahat ng SURF4ALLmembers
  • Mag-view at track ng data usage ng lahat ng SURF4ALL members
  • Mag-unsubscribe sa SURF4ALL promo
  Ang SURF4ALL member naman ay ang mga dinadagdag ng SURF4ALL owner para makapag-share ng data. Ang SURF4ALL member ay pwedeng:
  • Mag-view ng promo validity
  • Umalis sa SURF4ALL group

 • Pwede ba ako mag-assign ng GBs sa bawat ka-share ko ng SURF4ALL gamit ang data limit setting?
  Hindi pwede. Shared data pool ang SURF4ALL promo na pwedeng sabay sabay gamitin ng owners at members, at hindi ito pagbigay ng exact GBs sa bawat member. Pwedeng mag-assign ang owner ng data limits para ma-control o ma-cap ang gamit ng bawat member, pero hindi ibig sabihin na magiging fixed ang data allocation ng isang member.

 • May maintaning balance ang SURF4ALL?
  Wala, basta may sapat na load para maka-register sa promo.

 • Pwede ba ako mag-register sa isa o higit pang SURF4ALL promos nang sabay?
  Oo, pwedeng mag-register at gamitin ang SURF4ALL kasabay ng ibang favorite TM data promos mo.

 • Pwede ba ako mag-register sa SURF4ALL kasabay ng ibang TM data promos?
  Oo, pwedeng mag-register at gamitin ang SURF4ALL kasabay ng ibang favorite TM data promos mo.

 • Ano ang mangyayari pag nag-register ako sa SURF4ALL habang may active pa ako na SURF4ALL promo?
  Magco-combine ang SURF4ALL promos mo at susundin ang mas mahabang validity. Hindi maalis ang members mula sa naunang SURF4ALL promos at susundin din ang naunang data limits na na-set, pero pwede palitan ang settings.

 • Paano i-check kung ilang GBs na lang meron ang SURF4ALL promo ko?
  Pwede itong i-check sa GlobeOne app o i-text ang DATA BAL sa 8080. Ang SURF4ALL owner lang ang makakakita ng remaining GBs, habang ang validity naman ang makikita ng members.

 • Kapag member ako sa isang SURF4ALL promo, paano ko malalaman kung ilang GBs na ang nagamit ko?
  May mare-receive na text notification ang mga SURF4ALL members kapag 80% nang nagamit ang GBs niya, at kung naubos na niya ang GBs. Maga-apply lang ito sa mga members na may set data limit.

 • Paano ko malalaman kung expired na ang SURF4ALL promo ko?
  Makakatanggap ng text notification ang owner at member ng pre-expiry at expiry message.

 • Pwede ba akong maging SURF4ALL owner ng isang SURF4ALL promo, at member naman sa isa pang SURF4ALL promo nang sabay?
  Oo, ang SURF4ALL owner ay pwedeng maging member ng isa pang SURF4ALL promo, at vice versa. Pero ang isang subscriber ay hindi pwedeng maging SURF4ALL member ng dalawa o higit pang SURF4ALL promo ng sabay.


IBA PANG PAWER PROMOSALL-NET SURF 20
ALL-NET SURF 20EASYSURF


DIGITAL EXCLUSIVES
DIGITAL EXCLUSIVES


G NA SA TM TAMBAYAN ONLINE PARA TULUY-TULOY ANG TEAMWORK NG BARKADA

Facebook

TikTok

Twitter

Instagram