FOR CASHLESS OR NO CASH-OUT EMERGENCY OUT-PATIENT TREATMENT DUE TO ACCIDENT

 

 1. Ang Insured Person ay dapat magtungo sa isang Pacific Cross accredited clinic/hospital para sa emergency treatment due to accident.

 2. Ang Insured Person ay dapat makapagpakita ng isang valid ID (i.e., company ID, SSS, and driver’s license), at ipaalam sa hospital staff na kanyang gagamitin ang kanyang benefit sa ilalim ng Pacific Cross.

 3. Kapag nakumpirma at naaprubahan ng Pacific Cross ang eligibility ng Insured Person, maaari ng asikasuhin ng clinic/hospital staff on duty ang Insured Person para sa mga laboratory tests and/or treatments nito.

 4. Ang Insured Person ay dapat mapirmahan ang mga kailangang clinic/hospital document/s.

 5. Ang Insured Person ay maaaring ma-discharge matapos nyang bayaran sa clinic/hospital cashier ang halaga na sosobra sa kanyang benefit limit.

 

FOR REIMBURSEMENT EMERGENCY OUT-PATIENT, IN-PATIENT TREATMENT DUE TO ACCIDENT | IN-PATIENT TREATMENT DUE TO COVID-19 | IN-PATIENT, OUT-PATIENT OR EMERGENCY TREATMENT DUE TO DENGUE OR LEPTOSPIROSIS

 

 1. Ang Insured Person ay dapat magtungo sa napiling clinic/hospital.

 2. Ang Insured Person ay dapat magbayad ng hospital bills, doctor’s fees at iba pang hospital charges.

 3. Ang Insured Person ay dapat makalap ang mga required documents na nakasaad sa Notification of Claim (NOC) Form.

 4. Ang Insured Person ay maaari nang mag-file for reimbursement sa Pacific Cross.

   

Upang makapag-file for reimbursement, kailangang makapag submit ng basic requirements na nakasaad sa Notification of Claim (NOC) Form.