MOBILE INTERNET

May mobile internet na sa TM!

Paano mag-internet sa cellphone? Madali lang.

 1. Siguraduhing “internet-ready” ang cellphone mo.
  Para malaman kung internet-ready ang phone mo,
  1. I-check ang web o internet icon – Pumunta sa main menu ng phone at hanapin ang icon para sa “Web” o “Internet” (karaniwan itong image ng globe). Pag may ganitong icon sa main menu ng phone mo, internet-ready ito.
  2. I-check ang model specifications – Pwede ring malaman kung internet-ready ang phone mo depende sa model. Pwede mong i-check ang likod ng cellphone o ilalim ng battery para makita ang impormasyong ito.
  3. I-check ang tamang internet settings – Kailangan ring tama ang configuration setting para maka-connect ka ng maayos sa internet gamit ang cellphone. Para sa libreng settings, i-text lang ang GO sa 2951. Makakatanggap ka ng SMS confirmation at internet settings na kailangan mong i-save as default.
  4. Siguraduhing may load para sa regular mobile browsing charge – Kailangan ring meron kang at least P5 para makapag-internet. Ang regular mobile browsing charge ay P5 kada 15 minutes.

 2. Kapag tama na ang settings ng phone mo, pwede ka ng mag-browse!
  Pumunta sa main menu ng cellphone at i-click ang internet services o internet browsing na kadalasang may icon na globe. Pagkatapos i-click ang icon, i-type ang URL o website sa address bar ng mobile browser.

  Ang address bar ay karaniwang merong http://www sa unahan ng box. Siguraduhing tama at kumpleto ang website na ilalagay tulad ng: http://www.facebook.com

 1. Ano ang mobile internet browsing?
  Ang mobile internet browsing ay ang pag-surf o pag-browse ng internet sites sa pamamagitan ng cellphone.


 2. Paano ako makakapagbrowse gamit ang cellphone ko?
  Para makapagsimulang mag-internet sa inyong cellphone:
  a. Kailangan mayroong internet ready na cellphone. Para malaman kung ang inyong cellphone ay maaaring makapag-internet, pumunta lamang sa main menu ng cellphone at hanapin ang icon na karaniwang larawan ng umiikot na globe at may nakasulat na WEB sa ibaba nito. Kapag mayroon nito, maaari kayong makapag-internet sa inyong cellphone.
  b. Maaaring malaman kung maaaring makapag-internet sa inyong cellphone depende sa modelo ng inyong phone. Maaari itong ma-check sa likod ng inyong cellphone sa ilalim ng battery nito.
  c. Kailangan rin ng tamang phone configuration setting upang maka-connect kayo sa internet gamit ang inyong cellphone. Para sa libreng settings, i-send ang GO sa 2951. Makakatanggap ka ng SMS confirmation message at internet settings na kailangang i-save at i-set as default.
  d. Kailangan rin na mayroong P5 upang makapag-internet. Ang charging ay P5 kada 15 minutes na paggamit ng internet sa inyong cellphone.


 3. Pano ko malalaman na maaaring makapag-internet sa cellphone ko?
  Refer to 2a.


 4. Hindi ko alam kung ano ang modelo ng cellphone ko, paano ko ito malalaman?
  a. Refer to 2b.
  b. Depende sa brand ng inyong cellphone maaari ninyong subukan ang sumusunod:

  Nokia:

  Press *#0000# to show the Nokia phone model on the screen.

  Samsung:

  Check at the back of the phone beneath the battery or re-start your phone and the model will appear on the screen.

  LG:

  Go to Menu -> Settings -> Phone -> Handset Info or
  Go directly to Settings Icon -> About the phone


 5. Paano ako makakakuha ng tamang settings para sa aking cellphone?
  Refer to 2c.


 6. Kapag mayroon na akong tamang settings sa aking cellphone, paano ako makakapagsimulang mag-browse?
  Kapag mayroon nang tamang settings ang inyong cellphone maaari nang pumunta sa main menu ng inyong cellphone at i-click ang internet services or internet browsing na kadalasang sinasagisag ng icon na globe or mundo. Matapos i-click ang icon, i-type ang URL o website sa address bar ng cellphone. Ang address bar ay karaniwang mayroong mga letrang http://www sa isang box. Siguraduhing tama at kumpleto ang website na ilalagay tulad ng http://www.facebook.com.


 7. Paano ko malalaman na naka-konekta na ako sa internet?
  Kakikitaan ng isang pop-up message na nagsasabing Connecting via myGlobe Connect' (o kung anumang APN ang ginamit o naka-set bilang default). Makikita rin na ang connection ay tumuloy sa pamamagitan ng iba't ibang larawan sa may signal bar tulad ng letrang G na umiikot, arrow, at iba pa.

  Ang charging ay magsisimula sa oras na lumabas ang arrow (o anumang ibang larawan o icon na gamit ng iyong cellphone).

 8. Kailan ako magsisimulang mabawasan ng load sa pag-konekta sa internet?
  Mababawasan ka ng load (P5 sa kada 15 minutes) sa sandaling magsimulang tumuloy ang internet connection.

 9. Magkano ang bayad kapag ginamit ko ang aking cellphone upang mag-internet?
  Ang regular browsing charge ay P5 sa kada-15 minute session ng pag-browse. Magsisimula ang 15 minutes sa oras na maka-connect ang cellphone sa internet (kapag lumabas ang arrow o anumang icon o larawan na nagsisimbulo ng connection depende sa model ng phone).

 10. Bago mag-connect sa internet may lumalabas na prompt sa aking phone na kailangan ko pumili ng APN? Ano ang dapat kong piliin na APN?
  Para sa TM subscribers, maaaring piliin ang INET APN o myGlobe CONNECT APN. Kahit alin dito sa APN na ito ay maaari kang makapag-connect sa internet.

  Tip: Kapag mabagal magload ang page o mabagal ang connection, maaaring gumamit ng ibang APN para maka-connect nang mas mabilis.

 11. Ano ang maaari kong gawin sa cellphone ko kapag nag-browse ako?
  Ang mga websites na karaniwang pinupuntahan ng mga internet users ay maaari nang ma-access sa gamit ang cellphone, tulad ng facebook, yahoo, friendster, google at iba pa. Depende sa modelo ng cellphone, ang itsura ng mobile website ay maaring mag-iba-iba.

 12. Anu-anong sites ang maaari kong mapuntahan sa mobile phone ko?
  Maaari kang makapunta sa kahit saang site na gusto mo pero depende ito sa kakayahan ng modelo ng cellphone na gamit mo. Mas mabuting gamitin ang mobile version ng website kung mayroon upang makita ang page ng kumpleto tulad ng:
  m.facebook.com
  m.yahoo.com
  m.google.com
  m.friendster.com
  m.youtube.com

  Ang pag-access ng youtube ay depende kung ang inyong cellphone ay maaaring mag-video streaming.

 13. Maaari ba akong gumamit ng youtube?
  Ang panonood o video streaming na tinatawag ay naka-depende sa features ng cellphone model. Ang mga cellphone model na may video player ay maaaring mag-video stream ng youtube sites. I-check ang cellphone manual, provider, o pinagbilhan para malaman ang kumpletong features ng iyong cellphone.

 14. Maaari ba akong magpost ng pictures sa facebook o Twitter?
  Kung ang Facebook at Twitter na tinutukoy dito ay ang Facebook or Twitter mobile website, walang direktang paraan para mag-upload ng pictures. I-check ang instructions sa Facebook (m.facebook.com) kung paano mag-upload ng picture sa pamamagitan ng cellphone.

  Pwede rin namang gumamit ng Facebook sa pamamagitan ng iba't ibang applications na kadalasang dina-download. Kadalasan, maaring mag-upload ng pictures sa pamamagitan ng mga applications na ito. Ito ay gumagamit din ng internet connection at may kaukulang regular browsing charges, P5/15mins, maliban kung naka-register sa PowerSurf.

 15. Maaari ba akong mag-email gamit ang aking cellphone?
  Oo, maaari kang mag-email gamit ang internet sa iyong cellphone. Puntahan lang ang mobile website ng iyong email provider katulad ng m.yahoo.com o m.gmail.com. Itype ang iyong username at password para maka-log-in.

 16. Maaari ba akong mag-surf o browse sa myGlobe wapsite at mag-download ng content?
  Oo, ang TM subscribers ay maaari nang maka-access at mag-download sa myGlobe wapsite at ibang partner sites. Ang pagpunta sa site ay libre ngunit kapag nag-download ay maaari ka nang ma-charge. Ang ibang content ay maaaring hindi ma-download ayon sa features ng gamit na cellphone.

 17. Paano ako sisingilin sa myGlobe?
  Ang pag-access ng myGlobe at nang ibang partner sites nito ay libre. Kapag nasa loob ng mga pahina ng myGlobe, makakakita kayo ng pop-up message kung may bayad ang pag-access sa ibang site o ang pag-download ng ibang produkto.

 18. Kapag nagbrowse ako sa cellphone, nalilipat ako sa ibang site na nagsisimula sa m, halimbawa m.facebook.com kapag sinubukan kong i-access ang sites na nagsisimula sa www (e.g. www.facebook.com). Bakit ito nangyayari? 
  May mga sites tulad m.facebook.com na ginawa ng owner para ibagay ang pagkaka-ayos ng website sa cellphone upang mas mas madali itong makita. Dahil ang cellphone ay may mas maliliit na screens ang pag-load ng version ng web ay gagamit ng mas malaking space na kailangan mo pang mag-scroll para makita ang buong site. At mas malaki ang litrato nito na mas mahirap at mas matagal bago ma-download. Ang paglipat sa site ay kadalasang kontrolado ng site owner. Pero may ilang sites na kailangan mo pang mag-type ng magkaibang address para maka-access sa web version o mobile web version (mas maliit).

 19. Ano ang ibig sabihin ng "page not found?" Lumalabas ito pag nagtatype ako ng gusto kong puntahan na website.
  Ang error na ito ay natatanggap mo dahil maaaring ang site ay nagbago na ng address o mali ang na-type mong address. Siguraduhin na tama ang address, spelling, punctuation marks at spaces.

 20. Lagi kong nakukuha ang error na "Time out error" o "No response error," ano ang ibig sabihin nito?
  Ang ibig sabihin ng error na ito ay maaaring may problema sa internet connection sa site sa panahong ito ay ina-access. Maaaring subukan ninyong mag-connect muli sa ibang oras.

  Maaari rin magpahiwatig ito na hindi na sapat ang load upang makapag-internet.

  *Note: Hotline/Frontliner ay kailangan na i-check kung: (1) Ang account ng subscriber ay may sapat load, (2) Ang account ng subscriber ay provisioned para sa internet, (3) Mayroong tamang internet settings ang mobile phone ng subscriber, (4) o kung mayroong network issues at dapat paalalahanan ang subscriber.

 21. Maaari ko bang gamitin ang cellphone ko bilang modem sa computer?
  Maaari ring gamitin sa pag-connect sa internet ang cellphone bilang modem ngunit ito ay kaya lamang ng piling mga cellphone models, gamit ang isang kable na ikinakabit sa cellphone at laptop o PC. Mayroon ding CD or DVD na kailangang ma-install sa laptop o PC para magamit na modem ang cellphone. Hanapin ang "modem" sa menu (maaari itong nasa "Internet Connection" menu) at sundin ang instructions na nakasaad.

  Maari ring i-check sa cellphone manual o pinagbilhan kung ang iyong cellphone ay may ganitong feature.

You May Also Like

FEATURED VIDEOS