UTANG load/promo

 

Walang load? Sagot ka namin, ka-TM!

 

Stuck sa traffic? Walang pa-loadan in sight? Chill lang! Dahil sa TM, pwede nang manghiram ng load or promo anytime! Ibabawas ang load o promo amount na hiniram sa susunod mong reload na may kasamang service fee.

 

 • Para mag-register, dial *143#, hanapin ang UTANG sa menu, at piliin ang load o promo offer na gustong hiramin.
 • Hindi kailangan ng maintaining balance para magamit ang Load/Promo Utang.
 • Kailangan munang mabayaran ang existing TM Utang bago makahiram ulit.

 

 • Ano ang benefits ng TM Utang service?
  Sa TM Utang service, patuloy ka pa ring makaka-call, text, o surf kahit walang load! Pwede kang mamili sa emergency offers na ito:
  KEYWORD DESCRIPTION PRICE VALIDITY
  COMBOSOS 2 mins of calls at 2 texts sa TM/Globe ₱6 1 day
  TXTSOS 10 all network texts ₱6 1 day
  MBSOS 15 MB data ₱6 1 day

 • Sinong pwedeng gumamit ng TM Utang service?
  Lahat ng TM customers are maaaring humiram ng emergency loan offers. Pero para sa mga offer na depende sa eligibility, pwedeng i-check sa Utang menu sa  *143# kung anong available sa’yo.
 • Saan at paano mag-register sa mga emergency offer na ito?
  I-send lang ang KEYWORD sa 3733. May makukuha kang confirmation message na pwede nang gamitin ang hiniram na offer.
  • Via *143#
   Pwede ring mag-register sa *143#! Piliin lang ang Utang, hanapin ang gustong offer, at piliin ang “Subscribe.” Para i-check ang balance, piliin ang Utang > Status > Utang Promo Status.
  • New GlobeOne app
   Buksan ang New GlobeOne app, hanapin ang “Buy” menu, piliin ang “Utang,” at hanapin ang gustong Utang offer.
  • Facebook
   Habang gumagamit ng Free Facebook, i-click lang ang “Buy Data” para makita ang mga offers na pwede sa’yo.
 • Pwede ba akong humiram kahit anong oras?
  Oo! Ang TM Utang service ay available 24/7.
 • Ayos ‘to ah! May iba bang pwedeng i-Utang? May load din ba?
  Depende sa iyong eligibility, pwede ring humiram ng load up to ₱50 at promos katulad ng EasySURF! Para malaman ang lahat ng offers na available sa’yo, i-dial na ang *143# at piliin ang “Utang” menu.
 • Paano kung lumabas ako ng Pilipinas? Pwede ko rin bang gamitin ang service na ito abroad?
  Ang service na ito ay hindi pwedeng gamitin sa labas ng Pilipinas.
 • May nakuha na akong confirmation message sa hiniram kong COMBOSOS/TXTSOS/MBSOS! Paano ko i-check ang promo balance at expiry nito?
  I-send lang ang KEYWORD na ito sa 3733:
  PROMO KEYWORD
  COMBOSOS COMBOSOSBAL
  TXTSOS TXTSOSBAL
  MBSOS MBSOSBAL

  Para sa ibang Utang load at promo offers, pwede ring i-dial ang *143#, piliin ang Utang > Status > Utang Promo Status.

 • Paano ko mababayaran ang hiniram kong load o promo?
  Automatic itong kokolektahin sa susunod na reload! Bumili lang ng sapat na load. May matatanggap kang text galing 3733 at maaari nang humiram muli ng load o promo. Pwede mo ring i-text ang PAY UTANG sa 3733 kung may sapat na load. Para sa mga Utang Load at Utang Promo offers, may kasamang fixed service fee para sa advanced na paggamit ng TM Utang service.
 • May dagdag bang interes depende kung kailan ko mabayaran ang hiniram kong promo o load?
  Ang service fee ng TM Utang offers ay fixed. Huwag mag-alala at walang dagdag na interes kung hindi kaagad mabayaran ang promo o load na hiniram.
 • Pwede ba akong humiram ulit kapag nakapagbayad na ako ng outstanding na Utang?
  Oo, pwede ka na ulit humiram ng available promos o load kapag nabawas na ang outstanding Utang sa iyong balance.
 • Huh? Bakit ako nakakatanggap ng ganitong message?
  “Hi! Meron ka pang outstanding loan of (amount) na iyong hiniram noong (date loaned). Mag-load lang ng sapat na halaga para mabayaran ang hiniram na loan.”

  Nakakatanggap ka nito kung ikaw ay nag-avail ng Utang offers at hindi pa nakakabayad ng iyong hiniram na load o promo. Ito ay isang paalala para bayaran ang hiniram na load o promo at makakasiguro na pwede ka ulit maka-avail ng Utang offers. Kung bayad ka na pero may nakuha ka pang reminder, pwedeng i-disregard na lang ito.

  Pero kung di sure at gustong malaman kung may outstanding na Utang, pwedeng i-text ang UTANG STATUS sa 3733.

 • Pwede ba ako mag-unsubscribe sa Utang service?
  STOP <space> PROMO KEYWORD.
  Halimbawa: STOP UTANG EASYSURF30 o STOP COMBOSOS

You May Also Like

FEATURED VIDEOS