UTANG load/promo

 

Walang load? Sagot ka namin, ka-TM!

 

Stuck sa traffic? Walang pa-loadan in sight? Chill lang. Dahil sa TM, pwede nang manghiram ng load or promo for as low as P5! Ibabawas ang load/promo amount* na hiniram sa susunod mong reload.

 

 • Para mag-register, dial *143#, hanapin ang UTANG sa menu at piliin ang load/promo Utang offer na gustong hiramin.
 • Hindi kailangan ng maintaining balance para magamit ang Load/Promo Utang.
 • Kailangan munang mabayaran ang existing TM Utang bago makahiram ulit.

 

* Plus corresponding service fee.

 

 1. 1. Ano ang benefits ng TM Utang offers?
  With TM Utang offers, patuloy ka pa ring makakapag-register sa paborito mong promos kahit wala ka ng load. Pwede kang mamili sa offers na ito:

  LOAN OFFERS Description Standard Rate Service Fee Promo Price Date of Availability
  UTANG C10 10 minutes calls to TM/Globe + unli texts to TM/Globe + 50 texts to other network valid for 1 day 10 2 12 November 20, 2014
  UTANG C15 10 minutes calls to TM/Globe + unli texts to TM/Globe + 50 texts to other network valid for 2 days 15 3 18 November 20, 2014
  UTANG C20 20 minutes calls to TM/Globe + unli texts to TM/Globe + 50 texts to other network valid for 3 days 20 4 24 November 20, 2014
  UTANG T10 Unli texts to TM/Globe valid for 1 day 10 2 12 December 11, 2014
  UTANG U15 Unli calls to TM/Globe valid for 1 day 15 3 18 December 11, 2014
  UTANG UA10 Unli texts to all networks valid for 1 day 10 2 12 May 1, 2016
  UTANG SULITXT5 25 texts to TM/Globe valid for 1 day 5 1 6 December 11, 2014
  UTANG ASTIGFB10 100MB FB access valid for 1 day 10 2 12 December 11, 2014
  UTANG WATTPAD5 1-day Wattpad access up to 20MB (mirror mainstream SKU) 5 1 6 May 4, 2015
  UTANG GOSURF10 40MB data + 200MB Spotify valid for 1 day 10 2 12 December 4, 2014
  UTANG GOSURF15 40MB data + 300MB Spotify valid for 2 days 15 3 18 December 4, 2014
  UTANG GOSURF30 100MB data + 200MB Spotify valid for 1 day 30 6 36 May 1, 2016
  UTANG GOSURF50 700MB data + 400MB Spotify valid for 3 days 50 10 60 May 1, 2016
  SURFSOS 5MB data 5 0 5 June 21, 2016
  UTANG LOAD5 P5 peso load valid for 3 days 5 1 6 November 20, 2014 Open to all customers with tenure (Greater than or equal to 3 months from May 1 - May 9, 2016) July 21 - September 20, 2016 (Offered to all)
  UTANG LOAD10 P10 peso load valid for 3 days 10 2 12 November 20, 2014
  UTANG LOAD15 P15 pero load valid for 15 days 15 3 18 May 4, 2015
  UTANG LOAD20 P20 peso load valid for 15 days 20 4 24 November 20, 2014
  UTANG LOAD25 P25 load valid for 15 days 25 5 30 May 4, 2015
  UTANG LOAD30 P30 peso load valid for 15 days 30 6 36 November 20, 2014
  UTANG LOAD35 P35 load valid for 15 days 35 7 42 May 4, 2015
  UTANG LOAD40 P40 peso load 40 8 48 May 4, 2015
  UTANG LOAD45 P45 peso load 45 9 54 May 4, 2015
  UTANG LOAD50 P50 peso load valid for 15 days 50 10 60 November 20, 2014
  UTANG CA10 Unli texts and calls to TM/Globe + 50 texts to other networks valid for 1 day 10 2 12 February 6, 2016
  UTANG CA20 Unli texts and calls to TM/Globe + 50 texts to other networks valid for 3 days 20 2 24 February 6, 2016
  UTANG CU10 100 texts to ALL networks valid for 2 days 10 2 12 February 6, 2016
  UTANG YOUTUBE5 All-day access to Youtube up to 20MB, valid for 2 days 5 0 5 October 29, 2016
  (Open-to-all; register via text only)
  November 5, 2016 (Available via *143#)
  UTANG YOUTUBE10 All-day access to Youtube up to 100MB, valid for 1 day 10 2 12 October 29, 2016
  (Open-to-all; register via text only)
  November 5, 2016 (Available via *143#)
  UTANG COC5 All-day access to Clash of Clans up to 20MB, valid for 2 days 5 0 5 October 29, 2016
  (Open-to-all; register via text only)
  November 5, 2016 (Available via *143#)
  UTANG GOOGLE5 All-day access to Google up to 20MB, valid for 2 days 5 0 5 October 29, 2016
  (Open-to-all; register via text only)
  November 5, 2016 (Available via *143#)
  UTANG TWITTER5 All-day access to Twitter up to 20MB, valid for 2 days 5 0 5 October 29, 2016
  (Open-to-all; register via text only)
  November 5, 2016 (Available via *143#)
  UTANG INSTAGRAM5 All-day access to Instagram up to 20MB, valid for 2 days 5 0 5 October 29, 2016
  (Open-to-all; register via text only)
  November 5, 2016 (Available via *143#)


  Regional Loan Offers Description Area of Availability Standard Rate Service Fee Amount to be charged Date of Availability
  UTANG UT10 Unli allnet texts to TM/Globe valid for two days Visayas, Mindanao, following South Luzon Areas: Camarines Norte/Sur, Albay, Sorsogon, Catanduanes, Quezon, Marinduque 10 2 12 March 7, 2016
  UTANG UP15 Unli calls and 100 texts to TM/Globe valid for one day Total Mindanao 15 3 18 May 1, 2016
  UTANG ACA10 100 allnet texts + 100 minutes to TM/Globe valid for one day Davao 10 2 12 May 1, 2016

 2. 2. Wow! Pareho lang ba ang presyo ng mga offer na ito sa regular TM promos?
  Ang TM Utang offers ay may 20% na service fee na babayaran kasama ng promo price. I-check lang ang table sa taas para sa presyo ng available Utang offers.

 3. 3. Para saan ang service fee?
  Ang service fee ay para sa advanced na paggamit ng TM service bago pa man ito mabayaran.

 4. 4. Paano naman na-compute ang service fee?
  Ang service fee ay 20% ng regular price ng promo/load na na-round up sa nearest peso value.

  Halimbawa:
  PROMO GOTXT19 PLUS
  (Price) P19 x 20% P3.8
  Rounded up peso value P4.0
  Total amount to be charged upon next reload P19 + P4 = P23

 5. 5. Bakit 20% ang service fee?
  Ang 20% na service fee ay ang standard na ginagamit rin ng ibang telecommunications company sa ibang bansa.

 6. 6. Ah, okay. Ang service fee ba ay interest fee?
  Ang service fee ay transaction fee.

 7. 7. May dagdag bang interes depende kung kailan ko mabayaran ang hiniram kong promo/load?
  Ang service fee ng TM Utang offers ay fixed. Walang dagdag na interes kung hindi kaagad mabayaran ang promo/load na hiniram.

 8. 8. Ayos ito ah! Paano ko malalaman kung ano ang pwede kong i-avail na Utang offers?
  I-dial lang ang *143# at piliin ang UTANG sa menu para malaman kung anu-anong Utang offers ang pwede mong i-avail. Tandaan lang na kailangan munang bayaran ang outstanding na Utang bago ulit maka-avail ng service.

 9. 9. Pareho rin ba ito ng ibang TM promos na pwedeng i-EXTEND?
  Sorry, pero hindi pwedeng i-EXTEND ang hiniram na promos. Pero pwede kang humiram ng load sa Utang service para i-EXTEND ang regular promo subscription mo.

 10. 10. Paano kung lumabas ako ng Pilipinas? Pwede ko rin bang gamitin ang service na ito abroad?
  Ang service na ito ay hindi pwedeng gamitin sa labas ng Pilipinas.

 11. 11. May bayad ba ang INFO text?
  Ang pag-text ng INFO UTANG sa 3733 ay FREE.

 12. 12. Paano ko mababayaran ang hiniram kong promo/load?
  Ang total loan amount + service fee ay mababawas sa susunod mong pag-reload. Makakatanggap ka ng message pag nabawas na ang total amount ng hiniram mong promo/load sa balance mo.

 13. 13. Pwede ba akong humiram ulit kapag nakapagbayad na ako ng outstanding na Utang?
  Oo, pwede ka na ulit humiram ng available promos/load kapag nabawas na ang outstanding Utang sa iyong balance.

 14. 14. Huh? Bakit ako nakakatanggap ng ganitong message?
  “Hi! Meron ka pang outstanding loan of (amount) na iyong hiniram noong (date loaned.) Mag-load lang ng sapat na halaga para mabayaran ang hiniram na loan.”
  Nakakatanggap ka nito kung ikaw ay nag-avail ng Utang offers at hindi pa nakakapag-reload sa loob ng 30 days. Ito ay isang paalala para bayaran ang hiniram na load/promo at makasiguro na pwede ka ulit maka-avail ng Utang offers.

You May Also Like

FEATURED VIDEOS

You May Also Like

FEATURED VIDEOS