BIG-A-TEN

 

For only 10 pesos, may up to 1 GB ka na para sa paborito mong app—Facebook, Youtube, Mobile Legends o TikTok—valid for 3 days!

Mag-register na sa Big-A-Ten promo via GlobeOne app para sa 1 GB na data sa Facebook, Mobile Legends, TikTok o Youtube. Pwede pa ring mag-register via GCash, *143#, 8080 o sa sari-sari store.

KEYWORD DATA VALIDITY RATE REGISTRATION CHANNELS
FB10 1 GB for Facebook 3 days ₱10 GlobeOne
ML10 1 GB for Mobile Legends 3 days ₱10 GlobeOne
TIKTOK10 1 GB for TikTok 3 days ₱10 GlobeOne
YT10 1 GB for YouTube 3 days ₱10 GlobeOne
FBML15 1 GB for Facebook & Mobile Legends 3 days ₱15 *143#, 8080 & Sari-Sari Store
FB10 600 MB for Facebook 3 days ₱10 GCash, *143#, 8080 & Sari-Sari Store
ML10 600 MB for Mobile Legends 3 days ₱10 GCash, *143#, 8080 & Sari-Sari Store
TIKTOK10 600 MB for TikTok 3 days ₱10 GCash, *143#, 8080 & Sari-Sari Store
YT10 600 MB for YouTube 3 days ₱10 GCash, *143#, 8080 & Sari-Sari Store
 1. Ano ang Big-a-TEN promos ng TM?
  Ang Big-a-TEN promos ay ang bagong data offers ng TM. Meron itong up to 1 GB para sa Facebook, Mobile Legends, TikTok at Youtube valid for 3 days for 10 pesos.


 2. Paano ako makaka-register sa Big-a-TEN promos o FB10/ML10/YT10/TIKTOK10?
  Pwedeng mag-register sa Big-a-TEN gamit ang GCash, *143#, GlobeOne app, *100# sa suking tindahan o pag-text sa 8080.


 3. Sinu-sino ang pwedeng kumuha ng Big-a-TEN promos?
  Ang Big-a-TEN offers ay pwedeng gamitin ng lahat ng TM customers.


 4. Pwede bang mag-register sa Big-a-TEN promos kahit meron na akong ibang promo tulad ng EasySURF? Ilang beses ako pwedeng mag-register?
  Pwedeng ipagsabay ang Big-a-TEN promos sa kahit anong TM promo. Pwede mo ring ulit-ulitin ang pag-register dito.


 5. Kung naka-register ako sa higit sa isang Big-a-TEN promo, kailan matatapos ang promo ko?
  Ang validity ng Big-a-TEN promo ay mae-extend kasabay ng pinakabagong FB10/ML10/YT10/TIKTOK10 promo registration mo. Kung meron kang natitirang app data na hindi naubos sa naunang registration, masasama ito sa total app data na pwede mo pang gamitin basta ang pinakabagong registration mo ay nangyari habang valid pa ang naunang registration mo.


 6. Paano ko makikita ang mobile data internet na natitira sa promo ko?
  Para makita ang status ng iyong natitirang mobile data, i-text ang “DATA BAL” o ang “FB10/ML10/YT10/TIKTOK10 STATUS” sa 8080. Pwede mo ring i-download ang GlobeOne app para makita ang mobile internet usage at data promos mo.


 7. Paano ko malalaman kung expired na ang registration ko?
  Makatatanggap ka ng text message na nagsasabing expired na ang promo mo kapag natapos na ang promo subscription mo. Kung maubos mo ang mobile data allocation bago matapos ang promo, makatatanggap ka rin ng text message na ubos na ang mobile data mo.


 8. Paano kung maubos ko ang aking mobile internet allocation bago matapos ang promo ko?
  Makatatanggap ka ng message na naubos na ang FB10/ML10/YT10/TIKTOK10 data mo at regular browsing rate (₱5/15 minuto) na ang icha-charge sa iyo sa paggamit ng internet hanggang sa maka-register ka ulit sa isang internet promo.


 9. Sa aling apps at sites ko magagamit ang mobile data ng FB10/ML10/YT10/TIKTOK10?
  Ang mobile data ng YT10 ay pang-YouTube app at site lang. Ganito rin ang patakaran sa TIKTOK10/ML10/FB10. Kung mag-click ka ng link mula sa Facebook papunta sa ibang apps at sites, ang paggamit na iyon ay ibabawas sa open access internet promo tulad ng EasySURF. Kung hindi ka naka-register sa kahit anong data promo, regular browsing rate (₱5/15 minuto) ang charge.

IBA PANG PAWER PROMOSALL-NET SURF 20
ALL-NET SURF 20EASYSURF


BIG-A-TEN
BIG-A-TEN


G NA SA TM TAMBAYAN ONLINE PARA TULUY-TULOY ANG TEAMWORK NG BARKADA

Facebook

TikTok

Twitter

Instagram