FACEBOOK 10 & MOBILE LEGENDS 10

 

Ang 10 pesos mo, pang-1GB na sa bagong TM FB10 at ML10!Para mag-register, i-dial ang *143# for FREE at piliin ang FB/ML10. Pwede ring i-text ang sumusunod na keywords at i-send sa 8080:

 

KEYWORD DATA VALIDITY RATE
FB10 1 GB Facebook 3 days P10
ML10 1 GB Mobile Legends 3 days P10

DTI Fair Trade Permit No. FTEB-106321 Series of 2020

 • Ano ang Facebook 10 at Mobile Legends 10?
  Ang Facebook 10 at Mobile Legends 10 ay ang bagong data offers ng TM. Meron itong 1 GB para sa Facebook o Mobile Legends, valid for 3 days for 10 pesos. Ang Facebook 10 ay ang pinasulit na FB10 o AstigFB10 na mas marami nang data (1GB kaysa 600MB) at mas mahaba na ang validity (3 days kaysa 1 day lang noon).
 • Paano makaka-register sa promo na Facebook 10 at Mobile Legends 10?
  I-text ang FB10 o ML10 sa 8080. Pwede mo rin i-dial ang *143# at piliin ang “FB/ML10” (simula Oct 17, 2020). Makikita rin ito sa TM App (Oct 20), GCash (Oct 16), GlobeOne, at load retailers (Oct 29).
 • Sinu-sino ang pwedeng kumuha ng Facebook 10 at Mobile Legends 10?
  Ang FB10 at ML10 ay maaaring gamitin ng lahat ng TM customers.
 • Paano naiba ang Facebook10/FB10 sa AstigFB10?
  Ang Facebook10/FB10 ang pinakabagong Facebook offer ng TM na may 1 GB for Facebook valid for 3 days, P10 lang! Pero kung lumang “AstigFB10” keyword na ang iyong nakasanayan, makukuha mo pa rin ang bagong FB10 na may 1 GB pang-FB na valid for 3 days.
 • Maaari bang mag-register sa Facebook 10 o Mobile Legends 10 kahit meron na akong ibang promo tulad ng EasySURF? Ilang beses ako pwedeng mag-register?
  Maaaring ipagsabay ang FB10 at ML10 sa kahit anong TM promo. Pwede mo rin ulit-ulitin ang pag-register sa FB10 at ML10.
 • Kung naka-register ako sa higit sa isang Facebook 10 o Mobile Legends 10, kailan matatapos ang aking promo?
  Ang validity ng iyong FB10 o ML10 ay mae-extend kasabay ng iyong pinaka bagong FB/ML10 promo registration. Kung meron kang natitirang FB/ML data na hindi naubos sa nakaraang registration, masasama ito sa total FB/ML data na maaari mo pang gamitin basta ang iyong pinaka bagong registration ay naganap habang valid pa ang iyong nakaraang registration.
 • Paano ko makikita ang mobile data internet na natitira sa promo ko?
  Para makita ang status ng iyong natitirang mobile data, i-text ang DATA BAL, FB10 STATUS, o ML10 STATUS sa 8080. Pwede mo rin i-download ang TM App para makita ang iyong mobile internet usage at data promos.
 • Paano ko malalaman kung expired na ang registration ko?
  Makatatanggap ka ng text message na nagsasabing expired na iyong promo kapag tapos na ang iyong promo subscription. Kung maubos mo ang iyong mobile data allocation bago matapos ang iyong promo, makatatanggap ka rin ng text message na ubos na ang iyong mobile data.
 • Paano kung maubos ko ang aking mobile internet allocation bago matapos ang aking promo?
  Ikaw ay sasabihan na naubos na ang iyong Facebook 10 o Mobile Legends 10 data, at regular browsing rate (P5/15 minuto) ang charge sa ano mang pag-internet hanggang sa maka-register ka uli sa isang internet promo.
 • Sa aling apps at sites ko magagamit ang mobile data ng FB10 at ML10?
  Ang mobile data ng FB10 ay pang-Facebook app at site lang. Kung mag-click ka ng link mula sa Facebook papunta sa ibang apps at sites, ang paggamit na ‘yon ay ibabawas sa open access internet promo tulad ng EasySURF. Kung wala kang data promo, regular browsing rate (P5/15 minuto) ang charge. Ang mobile data naman ng ML10 ay pang Mobile Legends lang rin.YOU MAY ALSO LIKEFEATURED VIDEOS