FUNSAGAD

Ang FunSagad ang only internet promo na walang expiry!

Talagang masusulit at masasagad mo ang data mo para sa favorite apps mo with FunSagad dahil valid ang MBs hanggang maubos. Tuluy-tuloy lang ang saya with no expiry data!

 

Para mag-register, i-text ang keyword ng FunSagad app bundle na napili mo to 8080.

KEYWORD DATA VALIDITY RATE
FS FBIG 400MB pang-Facebook + Instagram No expiry ₱10
FS YTML 400MB pang-YouTube + Mobile Legends No expiry ₱10
FS TikWS 400MB pang-TikTok + WeSing No expiry ₱10
FS iWCOD 400MB pang-iWant + Call of Duty No expiry ₱10

DTI Fair Trade Permit No. FTEB-101075 Series of 2020, valid from June 24 to July 31, 2020

 1. Ano ang FunSagad10?
  Ito ang special offer ng TM na may 400 MB para sa mapipiling app bundle, no expiry, for ₱10 lang! Pwedeng mamili sa Facebook + Instagram, YouTube + Mobile Legends, TikTok + WeSing, o iWant + Call of Duty.

 2. Paano mag-register sa TM FunSagad offers?
  I-text lang keyword ng mapipiling app bundle sa 8080:
  * FS FBIG para sa FunSagad Facebook at Instagram
  * FS YTML para sa FunSagad YouTube at Mobile Legends
  * FS TikWS para sa FunSagad TikTok at WeSing
  * FS iWCOD para sa FunSagad iWant at WeSing
  Simula July 11, pwede na ring i-dial ang *143# at piliin ang FunSagad.

 3. Paano ko makikita ang natitira kong MBs?
  I-text lang ang DATA BAL at i-send ito sa 8080. Pwede ring i-text ang alin man sa sumusunod na keywords sa 8080:
  Para sa FunSagad FB+IG, i-text ang “FS FBIG Status”
  Para sa FunSagad YT+ML, i-text ang “FS YTML Status”
  Para sa FunSagad Tik+WS , i-text ang “FS TikWS Status”
  Para sa FunSagad iW+COD , i-text ang “FS iWCOD Status”
  Pwede mo ring i-text ang "DATA BAL" para makita ang status ng lahat ng iyong active mobile data promos.

 4. Bakit hindi ko mahanap ang FunSagad sa *143#?
  Ang FunSagad ay magiging available lamang sa *143# simula July 11. Bago sa araw na ito, maaari lamang mag-register sa FunSagad via SMS keyword simula June 23 at GCash simula July 1.

 5. Naka-register ako ngayon sa FunSagad FB+IG/YT+ML/Tik+WS/iW+COD. Pwede ba akong mag-register ulit sa parehong FunSagad promo with same apps?
  Hindi pwedeng mag-register sa parehong FunSagad promo na may parehong apps. Halimbawa, kung registered na sa FunSagad FB+IG, hindi na maaaring mag-register ulit sa isa pang FunSagad FB+IG. Kailangang hintayin na maubos ang active promo bago mag-register ulit.

 6. Naka-register ako ngayon sa FunSagad FB+IG/YT+ML/Tik+WS/iW+COD. Pwede ba akong mag-register sa ibang FunSagad promos with different apps?
  Oo naman! Halimbawa, kung ikaw ay may active na FunSagad FB+IG promo, pwede pa rin mag-register sa isang FunSagad YT+ML, Tik+WS at iW+COD.


IBA PANG PAWER PROMOSALL-NET SURF 20
ALL-NET SURF 20EASYSURF


BIG-A-TEN
BIG-A-TEN


G NA SA TM TAMBAYAN ONLINE PARA TULUY-TULOY ANG TEAMWORK NG BARKADA

Facebook

TikTok

Twitter

Instagram