SUPERSURF

Unlimited na internet gamit ang cellphone!

Buong araw* na pang-search, pang-FB o pang-YouTube? Sagot ng TM yan! Mag-internet to sawa with SuperSurf!

 

To register, pumili lang ng SuperSurf offer at i-text ang KEYWORD sa 8080.


KEYWORD DESCRIPTION RATES ACCESS #
SUPERSURF50 1 day pang-internet P50 8080
SUPERSURF200 5 days pang-internet P200 8080
SUPERSURF STATUS To check your SuperSurf subscription status. FREE 8080
SUPERSURF STOP To unsubscribe FREE 8080
*magbabago ang browsing speed kapag umabot na ng 800MB ang paggamit ng data kada araw, base sa Fair Use Policy.

 

You May Also Like

FEATURED VIDEOS