MECHANICS & FAQS

Mag-load lang nang mag-load para maka-ipon ng points at mag-redeem ng Rewards na sakto para sa'yo! Hindi na kailangan mag-register! I-download lang ang Globe Rewards app para mag-check ng Rewards points balance, mag-redeem, at sumali sa exclusive promos.

 

 


KEYWORD (text to 4438) DESCRIPTION
REWARDS Rewards Info
BAL Balance Inquiry (para malaman kung ilan na ang points na naipon)
CASHPOINTS List of Partner Stores
BUY < space > no. of Partner Store < space > POINTS Para makabili sa Partner Stores gamit ang Points (as good as cash)
ITEMS List of Rewards with Item Code
REDEEM < space > ITEMCODE Para ma-redeem ang Call and Text Promos atbp gamit ang Points
YES / STOP Opt-in / Opt-out (para maka receive o tumigil maka receive ng TM AstigRewards Notifications

GENERAL QUESTIONS

 1. PAANO SUMALI sa ASTIG REWARDS PROGRAM?
  • Lahat ng active TM subscribers ay automatic na kasali sa TM Astig Rewards.
  • Walang registration na kailangan.
  • Libre ang membership.
 2. PAANO MAKAKUHA NG POINTS?
  Makakakuha ka ng points sa bawat pag-load.
 3. PAANO MAG-CHECK NG AVAILABLE POINTS?
  Makakatanggap ka ng libreng text update ng iyong points balance sa loob ng 24 oras mula sa huling reload transaction mo. Maaari din i-check ang Rewards points balance gamit ang Globe Rewards app.
 4. PAANO MAG-CHECK NG REDEEMABLE REWARDS?
  Gamitin ang Globe Rewards app para sa kumpletong listahan ng redeemable rewards. Maaari ding makita dito ang listahan ng active partner stores na tumatanggap ng Rewards points bilang pambayad na parang cash.
 5. PAANO MAG-REDEEM NG REWARDS?
  Mas pinadali na ang pag-redeem ng rewards sa Globe Rewards app. Buksan lang ang app, i-check ang listahan ng available rewards at piliin ang items na gusto mong i-redeem.
 6. PAANO MAG-SET NG PASSWORD?
  • Pwede kang mag-set ng personal identification number (PIN) para ma-protektahan ang iyong rewards points.
  • Para ma-activate ang PIN, i-text ang PIN ON sa 4438. 
  • Hihingin sa iyo ang gusto mong PIN.
  • I-text ang PIN < space > 4-digit PIN < space > MIDDLE NAME sa 4438. 
  • Para mag-redeem ng rewards gamit ang activated PIN: I-text ang REDEEM < space > ITEMCODE < space > PIN to 4438. 
 7. PAANO MAKAKUHA NG ADDITIONAL PROGRAM INFORMATION VIA MOBILE PHONE?
  Buksan lang ang Globe Rewards app para makakuha ng dagdag na impormasyon anumang oras. 
 8. AYAW KONG MAKATANGGAP NG SMS NOTIFICATIONS/ALERTS MULA SA TM ASTIG REWARDS, PERO GUSTO KONG SUMALI SA PROGRAM. ANONG GAGAWIN KO?
  I-text ang STOP sa 4438. Kapag itinigil ang text alerts, madi-disable din ang lahat ng SMS transactions sa 4438. Makakaipon ka pa din ng points, mag-opt-in sa program kung gusto mo ulit mag-redeem ng rewards o mag-transact sa 4438.
 9. NAKAPAG-OPT-OUT NA AKO SA TM ASTIG REWARDS. PWEDE BA AKONG SUMALI ULIT?
  Oo. I-text lang ang YES sa 4438. 


POINTS EARNING AND REWARDS REDEMPTION

 1. KAILAN MAG-E-EXPIRE ANG POINTS KO?
  Lahat ng unredeemed points sa pagtatapos ng taon ay forfeited pagdating ng March 31 ng kasunod na taon. Pwede mong i-redeem ang rewards bago mag March 30 para maiwasan ang pagka-forfeit ng points.
 2. PWEDE BANG I-CONVERT ANG POINTS PARA MAGING CASH?
  Maaari lang gamitin ang points sa pag-redeem ng napili mong rewards mula sa aming rewards catalog.
 3. BAKIT HINDI AKO MAKAPAG-REDEEM NG REWARDS?
  Siguraduhin lang na gamitin ang Globe Rewards app dahil mas pinadali na ang pag-redeem ng rewards gamit ito! Buksan lang ang app, i-check ang listahan ng available rewards at piliin ang items na gusto mong i-redeem.
 4. PWEDE KO BANG I-CANCEL ANG REDEMPTION REQUEST KO?
  Hindi na pwedeng i-cancel ang successful redemption requests.

 

 

You May Also Like

FEATURED VIDEOS