SURFBOOST15 1 GB Data Add-on - TM Tambayan

 

SurfBOOST15

Affordable 1 GB data add-on para sa paborito mong EasySURF promos!

Para mag-register sa SurfBOOST15:

 

 1. Siguraduhing registered ka sa isa sa mga promo na ito: EasySURF50, 70, 90, 299, 599, 999, 1299, 1999, o 2499.
 2. I-text lang ang SurfBOOST15 sa 8080. Hintayin ang confirmation message.
 3. I-enjoy ang dagdag na 1 GB sa iyong EasySURF promo, valid for 1 day!

 

 1. Paano ko pwedeng makita ang status o ang natitirang data ng aking SurfBOOST15?
  Pwede itong makita by texting DATA BAL to 8080.

 2. Paano ko malalaman na ubos na ang data ng aking SurfBOOST15?
  Makakatanggap ka ng text message alert kapag ubos na ang 100% ng iyong data allocation.

 3. Pwede ba akong mag-register sa higit sa isang SurfBOOST15 promo?
  Oo naman! Siguraduhin lang na may active subscription sa mga valid na base promo.

 4. Madaragdagan ba ng araw o mae-extend ba ang validity ng EasySURF promo ko kung magdagdag ako ng SurfBOOST15?
  Hindi. Ang SurfBOOST15 ay magdaragdag lang ng 1 GB data pang-internet sa iyong EasySURF at valid ito ng 1 day.


IBA PANG PAWER PROMOSALL-NET SURF 20
ALL-NET SURF 20EASYSURF


DIGITAL EXCLUSIVES
DIGITAL EXCLUSIVES


G NA SA TM TAMBAYAN ONLINE PARA TULUY-TULOY ANG TEAMWORK NG BARKADA

Facebook

TikTok

Twitter

Instagram